Kaitsevägi on võtnud julgelt suuna naiste osakaalu suurendamisele. Näiteks on kaitseministeerium hakanud korraldama ajateenistuse kohta teabepäevi, et tutvustada väljaõppe sisu ja võimalikke ametikohti. Esimene teabepäev toimus 5. juunil.