Juuni lõpus Euroopa ülemkogul kokku lepitud plaani järgi taheti Itaalia rändesurve leevendamiseks hakata rajama pagulaste vastuvõtukeskusi väljaspool Euroopa Liidu piire, eeskätt Põhja-Aafrikasse. Sinna rajatavatesse laagritesse oleks tagasi saadetud ka kõik sisserändajad, kes on mitteametlikke teid pidi ühendusse saabunud.