Igal vähegi soojemal suvel õitsevad Läänemeres sinivetikad, nii ka tänavu.

Sinivetikad ei ole tegelikult vetikad, vaid kuuluvad hoopis bakterite sekka. Täpsemalt on need tsüanobakterid – see on väga vana bakteritüüp, mis võib pärineda kuni 3,5 miljardi aasta tagant. Kuna nad sarnanevad nii eluviisilt, välimuselt kui ka oma rollilt keskkonnas vetikatele, kutsutaksegi neid sinivetikateks. Pelgalt foto järgi pole võimalik 100%-lise kindlusega öelda, millise liigiga tegu on, teatab NASA, aga aastakümnetepikkused satelliidivaatlused lubavad arvata, et need on tsüanobakterid. Ka Soome keskkonnainstituudi SYKE vaatlusandmed kinnitavad seda, tõdeb NASA.