Küsimus ei ole pelgalt rahas, vaid inimeste tervises ja keskkonna reostamises. Seniajani on Eestis asulaid, kus ühiskanalisatsioon ei toimi, ja see on ohtlik.