Paljudes Euroopa Liidu riikides on seadusesse kirjutatud, millises eas ja kui kauaks tohib lapse järelevalveta jätta. Eesti õigusruum loodab vanemate vastutustundele ja jätab neile otsustamiseks vabad käed.