Olin Narvat näinud vaid korra, bussiaknast 2000. aastal klassiekskursiooniga Peterburi sõites. Minu ettekujutuse sellest linnast on vorminud eelkõige ajakirjandusest loetu ja inimestelt kuuldu. Mulle on jäänud mulje, et ennesõjaaegne Narva on hävinud, eesti keelt seal ei räägita ning elanikud on raskest majanduslikust olukorrast muserdatud. Narva tõestas vastupidist.