1999. aastal hakkas Eestis kehtima uus pensionisüsteem, mille kohaselt sõltub tulevane pension makstud sotsiaalmaksust. Sotsiaalmaksust kaetakse haigekassa kulu ja makstakse praegustele pensionäridele pensioni. Praeguste pensionimaksetega saadakse õigus tulevasele riigipensionile.