Eesti mereväe laevad Admiral Pitka ja Wambola osalesid 13. –15. juulini Pärnu veefestivalil Watergate. Osalemise üheks tingimuseks oli, et pääs mereväe laevadele peab olema kogu festivali vältel vaba.

Kahjuks ei suutnud festivali korraldajad nimetatud tingimust vaatamata mereväe ja kaitsejõudude peastaabi tungivale palvele kogu festivali vältel tagada. Siiski oli sõjalaevade ametlikul külastusajal tagatud kõigile huvilistele vaba pääs laevadele (laupäeval kella 12-15 ja pühapäeval kella 15-16). Festivali korraldaja teavitas sellest ka avalikkust.

Merevägi ja kogu kaitsevägi üritavad olla oma tegevuses nii avatud, kui seadus lubab. Peame äärmiselt oluliseks kõige laiemale avalikkusele suunatud ürituste korraldamist ja seal osalemist. Vaid avalikkuse toetus annab kaitseväele jõu, mis on omane tõelisele rahvaväele. Peame rahva usalduse võitmise vahendiks just paraade, sõjalaevade visiite, üksuste näidisesinemisi ning väeosade lahtiste uste päevi. Nii on kaitsejõudude usaldusväärsus viimasel ajal avalikkuse silmis pidevalt tõusnud.

Pean äärmiselt kahetsusväärseks, et meelelahutusärimehed ei pidanud kinni kokkulepetest. Kaitsejõudude peastaabi avalike suhete teenistus on saanud ülesande teha järeldused mereväe osalemisest veefestivalil Watergate.

Olen veendunud, et koostöös Pärnu linnavalitsusega õnnestub korraldada juba järgmisel suvel Eesti sõjalaevade visiit suvepealinna ning tagada kõigi huviliste vaba ja tasuta juurdepääs mereväe alustele.