Samal ajal kui Tartu ülikool tegeleb üliolulise probleemiga ja otsib uutele loodavatele õppeüksustele sobivaid nimesid, seisab ülikool ühe hoopis teist masti probleemi ees. Nimelt võib kevadel avatud uus ja vägev haridusuuenduskeskus tudengiteta jääda, kuna kolme haridusteaduste eriala 65 kohast täitus üliõpilastega ainult 14. Veelgi muserdavam on fakt, et näiteks loodusteaduste õpetajaks ei soovi õppida ükski uus tudeng! See tähendab, et ühe aastakäigu jooksul ei tule ühtegi uut bioloogia-, keemia- või geograafiaõpetajat. Trend, kus nende erialade õppekohad täis ei tule, on olnud viimastel aastatel tavaline, aga olukord, kus üks õppesuund jääb täiesti tudengiteta, on tõeline madalseis.