Eesti Ametiühingute Keskliit edastas Jevgeni Ossinovskile, Margus Tsahknale ning Jüri Ratasele toona veel loodavasse koalitsioonilepingusse kaheksa ametiühingute poolset ettepanekut ning lisaks avaldasime toetust kolmele teemale (neid saab näha siin). Kommenteerime loodud koalitsioonilepingut läbi kolme keskliidule kõige olulisema teema - töötasu, tervise ja teadmiste.

Suures pildis oleme koalitsioonilepinguga rahul, sest seal on sees mitmed meile olulised punktid:

  • maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni kuus ja jätkuv alampalga tõstmise plaan, kuigi meile teeb muret, et ei ole täpselt välja toodud, kuidas seda plaani realiseeritakse;
  • toetame tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi loomist ja töötajate terviseedendamise soodustamist;
  • hea on, et teadvustatud on haigekassa kulude tõhustamise vajadust ja tulude suurendamist muudest allikatest, kuid jällegi - hetkel ei ole selge, millised on need muud allikad, kust lisaraha tuleb;
  • toetame vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi muutmist, mis võiks olla paindlikum ja toetada vanemate osalust tööturul ja laste kasvatamise jagamist vanemate vahel;
  • soolise palgalõhe vähendamine on väga oluline, tuleme siin appi eesmärki sisuga täitma.

Ametiühingute Keskliit peab uue koalitsioonilepingu peamisteks puudusteks järgmisi teemasid:

  • Soovime endiselt regulaarseid kolmepoolseid läbirääkimisi ametiühingute, tööandjate ja valitsuse vahel tööturgu puudutavate probleemide lahendamiseks ja tulupoliitiliste kokkulepete sõlmimiseks (alampalk, maksumuudatused, pensionireform). Kõik valitsuskoalitsiooni erakonnad on andnud mõista, et nad toetavad sotsiaalpartnerlust ning on avatud diskussioonile erinevate teemadega, aga oleksime tahtnud seda lugeda sõna-sõnalt välja ka koalitsioonilepingust. Kavatseme aga seda avatud diskussiooni võimalust kindlasti kasutada nii üksi kui koostöös tööandjatega, sest väljakutseid majanduses ja tööelus jätkub. Üks teema on töötuskindlustuskatte laiendamine, sest rahvusvaheliselt nõutud sissetulekukaitset pakume täna ainult kolmandikule töötutest.
  • Meil on kahju, et ei taastatud maksuvabastust mittetulundusühingutele, sealhulgas ametiühingutele ja erakondadele makstavate liikmemaksude pealt. Hoolimata sellest, et vabakond omandab ühiskonnas järjest suuremat rolli, on inimeste kuulumine erinevat liiki mittetulundusühingutesse madal. Oleme seisukohal, et maksuvabastus soodustaks liitumist selliste organisatsioonidega. üks oluline teema on pensionireform.
  • Oleme nõus, et tänast pensionisüsteemi tuleks mitmest otsast parandada ning meil on valitsusele hulk konstruktiivseid ettepanekuid - tasakaalustada tuleb eripensionide kaotamist jõustruktuurides, leida väljapääs tervistkahjustava töö tegijatele, täpsustada paindliku pensioniea detaile ning kindlustada tugi neile, kel on raskusi uue töökoha leidmisel. Nii suured otsused tuleb tööandjate, ametiühingute ja valitsuse vahel detailselt läbi vaielda. 8. detsembril kohtumegi tööandjatega ning peale seda oleme valmis kolmepoolseteks läbirääkimisteks pensionireformi teemal.