Nimetatud seadusega hakatakse ettevõtetelt nõudma tegeliku kasusaaja avaldamist äriregistris. Uut nõuet põhjendatakse mitte üksnes eurodirektiiviga, vaid ka sellega, et Eestis luuakse piiramatult üksikute tehingute jaoks ettevõtteid, mille ärimudelisse on pettus ja pankrot sisse kirjutatud. Nii kaob võlausaldajate liidu hinnangul viimasel ajal aastas ligi sada miljonit eurot. Kui suur on Eesti majanduse võit sellest, et osaühingu asutamiseks kulub viis minutit, mitte näiteks viis päeva? Kardan, et väiksem kui sada miljonit eurot aastas.