Oma laevade hankimine on kallis lõbu ja piiras seni konkurentsi. Pealegi sai laevade segasesse omandistruktuuri peita suure hulga kasumit. Uus süsteem sunnib äkki ka „sidruneid” pommivaid parteilasi teisi sihtmärke otsima.

Ühtlasi võiks praegu ainult väikesaarte liinidel kasutusel oleva süsteemi laiendada Saare- ja Hiiumaad mandriga ühendavatele laevaliinidele. Kui sealgi leitaks operaator iga viie aasta tagant konkursiga ja see ei jääks TS Laevade pärusmaaks, võiks dotatsioonilt päris palju säästa. Seejuures tuleb aga jälgida, et konkurents säiliks. Kui üks reeder saab peale väikeliinide enda kätte ka kõik suured, oleme taas monopoli juures tagasi.