Tabasin end hiljuti mõttelt, miks priiuse põlistumist küll toona tähistati. Kui me tahame vabaneda eristusest esimene ja teine vabariik, pole ka sobilik neid kaht perioodi võrrelda. Iseseisvust tuleks vaadelda tervikuna.

Pealegi, mida see võrdlus tähistas? Kui Eesti iseseisvus kahe maailmasõja vahel oleks kestnud viis aastat, kas me siis oleksime seda sama pühendunult tähistanud 1996. aastal? Tõeline priiuse põlistumine saabub ikka siis, kui kogu Eesti iseseisvusaeg on kestnud okupatsioonist kauem. See päev saabub 30. novembril 2021.