Isekate ja isetarkade maailmameistriks pretendeerivate juhtide osakaal meie asutuste ja ettevõtete juhtide hulgas on liiga suur. Piitsa asemel plaksutavad nad salvavate märkuste, tööalase tagakiusamise või psühholoogilise survega.

Kogenud juhte ja spetsialiste ühendava Kuldliiga aastatepikkuse tegevuse kestel oleme kuulnud uskumatuid lugusid sellest, kuidas Eestis firmajuhid kohtlevad küpses keskeas kaastöötajaid. On põhjust arvata, et nii suhtutakse ka teistesse eagruppidesse, kuid noorematel on kergem töökohta vahetada ja paremad tingimused leitakse välismaal.

Kõik algab töökoha otsimisest. Kui 50+ vanuses isik on oma senisest tööst ilma jäänud, siis lihtsama töö tegijatele on personalivahendusfirmadel ja töötukassal siiski üht-teist pakkuda. Kuigi madalapalgaliste töökohtadega käib kõige sagedamini kaasas tööalane kiusamine, trahvimine ja isiksuslike väärtuste allasurumine, ei anna valikute vähesus muid võimalusi. Sellist tüüpi töökohtadel on tööjõu voolavus suur, sest näiteks kassapidaja, turvatöötaja või puhastusteenindaja töö ei nõua kõrget kvalifikatsiooni ja pikka töökogemust ning nende ettevõtete Carabas Barabasid võivad rahumeeli piitsa plaksutada ja lahkujate asemele uued võtta.