Ei jää muud, kui jälle öelda – seda näeb meie eluajal vaid üks kord! Pane tähele! Maailma vägevaima riigi ladvik on avalikus tülis ja kõiges olla süüdi valesti ametisse valitud vale mees, kui uskuda suuremat osa sealsest meediamaailmast, mis on kindlalt katnud ka suure osa Euroopast. 
Kui lähtuda USA meediavahendite vähemuses avaldatust, siis veel 2012. aasta presidendivalimistel tehti kindlaks, et vähemalt 2,8 miljonit hääletajat olid registreeritud korraga mitmes osariigis ja 2014. aastal tuvastati, et hääletamas käis vähemalt 1,2 miljonit mittekodanikku ehk selleks õigust mitte omavat isikut. Kõnekas on seegi, et kui praegune administratsioon teatas kavatsusest hääletustulemuste kontrollimiseks, vastasid 44 osariigi võimud eitavalt. Säärasest kollektiivsest reageeringust võib välja lugeda kõike, ent sedagi, et midagi on tõesti ja pikalt viltu.