Rahvastikupüramiid ei näe enam ammu eriti püramiidi moodi välja, statistikaameti prognoosi järgi on aastaks 2050 üle 65-aastaseid rahvastiku osakaalust juba neljandik. See ei ole tühine fakt, millest saaks niisama mööda vaadata. Sotsiaalministeerium saatis eile esimesele kooskõlastusringile pensionireformi eelnõu, millega on plaanis teha pensioni saamise süsteem paindlikumaks, muuta pensioni arvutamise valemit ning siduda alates 2027. aastast pensioniigakeskmise oodatava elueaga.

Kui me jätaks täna pensionireformi tegemata, variseks süsteem mõne aja pärast kokku lihtsalt põhjusel, et ühe pensionäri kohta oleks liiga vähe töökäsi, kelle tasutud maksudest pensione välja maksta saab. 

Igasugused välja töötatavad riigipoolsed meetmed peavad aga jätma inimestele võimalikult palju otsustusvabadust. Nagu ka Margaret Thatcher on öelnud: „Valitsuse ülesanne on anda inimestele võimalus, mitte armuand.“