Teaduse areng nihutab seda piiri küll pidevalt, kuid iga lisanduv elukuu maksab ühiskonnale järjest enam. Innovatsioon tõstab hindu ja rahvastiku vananemine kergitab kulusid veelgi. Hiljutisest Rootsi teadlaste ülevaatlikust uuringust selgus, et vähktõvega inimeste arv kasvas Euroopas aastatel 1995-2012 30% võrra, meil samal ajal 57%. Kui küsida, kas vähiravi käib ajaga kaasas, tuleb tunnistada, et probleem on märksa laiem.

Rootsi teadlaste uuringus võrreldi ka vähiravile tehtavaid kulutusi, mis Eestis moodustavad 6% tervishoiu kogukuludest. Selle näitajaga oleme Euroopa keskmisel tasemel. Näiteks Soomes on see 4,4%, UKs 5%, Sloveenias 6,7% ja Rootsis 6,8%.