Kari Käsper võtab endale omases mahlas sõna järjekordselt eestluse ja eestlastele oluliste sümbolite teemal. Meil on arvamusvabadus, selleks on tal igati õigus ja ma kaitsen tema õigust selleks. Küll aga ei ole mul mõistlik vaikida, kui levitatakse järjekordset globalistlikku propagandat ja halinat, et “miks me küll sel teemal arutleda ei saa”. 

Hea Kari, loodetavasti Sa mõistad, et on olemas teemasid, mille üle enamik ühiskonnast ei tahagi arutleda. Üheks selleks on, ma julgen väita, meie rahvushümni vahetamine. Tead ka miks?