Maksu määrad ei peaks olema sellised, et need majapidamisi või ettevõtteid ülemäära koormaksid. Praeguses mahus rahastamiseks aitaks ka sümboolsest tasust. Arvestades, et Eestis on kokku üle poole miljoni majapidamise, kindlustaks piisava summa juba nendelt võetav kaks eurot kuus, mis teeks aasta peale kokku üle 12 miljoni euro. Sellele võiks lisanduda 10 eurot kuus igalt väikeettevõttelt, 50 eurot igalt keskmise suurusega ettevõttelt ja 250 eurot igalt suurettevõttelt. Pole just palju selle eest, et mõnd kanalit reklaamipausideta vaadata!