Kaalul pole ainult avatud ühiskonna ellujäämine, vaid tsivilisatsioon tervikuna. Selles on paljuski süüdi selliste juhtide nagu Kim Jong-uni ja Donald Trumpi esiletõus. Mõlemad on valmis riskima tuumasõjaga, et ise võimul püsida. Probleem ise on aga sügavam. Üha suureneb inimkonna võime kasutada loodust nii loomiseks kui ka hävitamiseks. Suutlikkus ühiskonda valitseda käib aga lainetena ja on hetkel madalseisus.

Ameerika gigantsete internetiettevõtete tõus ja monopoliseerumine muudab USA valitsuse jõuetuks. Sageli on tehnoloogiaettevõtted ühiskonda arendanud ja vabastanud. Ent mida võimsamaks Facebook ja Google on muutunud, seda enam on need jäänud innovatsioonile jalgu ja tekitanud probleeme, millest saame teadlikuks alles praegu. Ettevõtete kasum tuleb oma keskkonna ekspluateerimisest. Naftafirmad, maavarade käitlejad ja teised tooraineettevõtted kuritarvitavad füüsilist keskkonda, sotsiaalmeedia aga sotsiaalset keskkonda. Juhitakse inimeste käitumist ja mõtlemist, ehkki nad ise ei pruugi seda tajudagi. See ankur meie sotsiaalse keskkonna küljes hävitab demokraatiat ja ausaid valimisi.