Samas on tekkinud uus probleem, mis kogu elatise süsteemi efektiivset toimimist ohustab - kohtust elatise väljamõistmise otsuse saamine on muutunud ebamõistlikult keeruliseks.