Väikerahvana oleme me maiad kiituse järele ning varmad end ühes või teises ettevõtmises rajaleidjaiks pidama. Aga kui Eestimaal tehakse tõesti midagi uuenduslikku ning maailma tasemel järgimist väärivat, leidub karjakaupa kriitikuid, kes algatuse maatasa teevad ning selle eestvedajaid hullumaja kandidaatideks tembeldavad. Nii on paraku lugu ka tasuta ühistranspordiga, mis on end Tallinnas igati õigustanud.

Veebruaris tabas kõiki tasuta ühistranspordi kirujaid tõeline šokk. Nimelt saabus Saksamaalt sõnumeid, et seal on hakatud valitsuse tasandil arutama tasuta ühistranspordi sisseviimist, esialgu küll vaid Bonnis, Essenis, Herrenbergis, Reutlingenis ja Mannheimis. Uudis oli meie exceli-vennaskonnale seda ebameeldivam, et seni on Euroopas Tallinna eeskujul tasuta ühistranspordile üle läinud vaid väiksemad linnad, Saksamaal räägitakse aga juba ka Hamburgi ja Berliini võimalikust liitumisest tasuta sõidu klubiga.