Põhiseaduse § 1 ütleb, et Eesti on demokraatlik vabariik. Kaasaegse demokraatliku riigikorra üks olulisi aluseid on üldine ja ühetaoline hääleõigus. See tähendab, et üks inimene võrdub ühe häälega. Nii nagu rikkus või haridus ei anna valimistel hääli juurde, ei ole kuidagi aktsepteeritav, et laste arv annaks valimistel suurema häälte hulga.

Hääletamine on valija õigus väljendada oma poliitilist tahet. Andes lapsevanematele nende alaealiste laste võrra rohkem hääli, ei anna see võimalust väljendada laste tahet. Nii võimendub vaid vanemate tahe. See aga on vastuolus demokraatlikku proportsionaalse esindatuse põhimõttega. Tulemuseks oleks olukord, kus teatud juhtudel üks inimene võrduks kahe või enama häälega.