Poliitikutele meeldib end ja valijaid paitada mõttega, et piirarvuga sellisel kujul hoitakse Eestist eemale massilist odavtööjõu sisserännet. See on vale. Ükskõik kui palju sisserände piirarvu suurendada, odavtööjõudu massiliselt seetõttu sisse ei tule.

Põhjus on lihtne – palgata tohib üksnes inimesi, kes saavad vähemalt Eesti keskmist palka. Keskmine palk on praeguseks üle 1300 euro kuus. Sellist palka ei näe umbes kaks kolmandikku Eesti töötajatest.