Mul on väga hea meel, et autor rõhutab artiklis ennetuse olulisust: see annab võimaluse arutleda, milles täpsemalt ennetus seisneb, kuidas teadusele tuginedes just noorte seas sõltuvusainete (alkohol, tubakatooted ja narkootikumid) tarvitamist ära hoida või vähendada ning millised tegevused pole tulemuslikud. 

Hirmutamine ilma oskuste andmiseta ennetuses ei toimi

Üldlevinud arvamuse kohaselt peetakse ennetuseks inimeste teadlikkuse tõstmist ja sõltuvusainete tarvitamisega seotud tagajärgedest rääkimist ehk hirmutamist. Näiteks usutakse, et kui noortele rääkida, kui kahjulikud on narkootikumid või mis võib juhtuda 20 aastat kestnud suitsetamise tulemusena, aitame neil teha targemaid, tervist toetavaid valikuid. Ka informatiivsete, tihtipeale õudseid pilte sisaldavate voldikute jagamist peetakse ennetuseks. 

Eesti koolides on laialt levinud kooliväliste inimeste kutsumine kooli „ennetust“ tegema.