Toom väidab sisuliselt, et venelased ei ole vägivalda unustanud, aga eestlased on.

Toomil on õigus, et pronksiöö õppetunni põhituum peitub mäletamises. Kuid ta muidugi eksib, kujutledes et eestlased mäletavad toimunut kuidagi vähem kui venelased.