Eesti Mälu Instituut pakkus mõne aja eest välja, et Patareisse võiks rajada kobarmuuseumi. Mõte ei ole ju tegelikult halb, kuid arusaadavatel põhjustel raskelt realiseeritav.