Kuna äsja tähistasime Rahvarinde loomist, siis tasub mäletada ka selle analoogide sündi Armeenias ja Azerbaidzanis. Kuna pea kohe algas relvakonflikt nende kahe vahel, üritasid Balti rahvarinded kaukaaslasi lepitada neid selleks Pärnu kutsudes. 
Fakt on seegi, et mainitud kahe riigi peaministrite esimene toonane konfliktijärgne kohtumine toimus Tallinnas septembris 1991. Pärast seda pole meil nendega erilisi kontakte olnud ja läks nii, et Euroopa Liidu Brüsseli targad (seda enne Baltimaade liitumist!) arvasid Lõuna-Kaukaasia ametlikult Euroopast välja ning moodustasid kuuiku (Armeenia, Azerbaidzan, Gruusia, Egiptus, Liibanon), mille iga liikme lähenemist EL-ile arutati-hinnati koos. Kuniks Poola ja Rootsi algatusel sündis 2008. aastal Idapartnerlus, mis sidus Kaukaasia kolmiku siiski Valgevene, Ukraina ja Moldovaga.