1993. aasta kevadistungeid ilmestasid jõuliselt vaidlused riigikaitseseaduste väljatöötamise ja riigikaitse korraldamise üle. Laari valitsusel oli raskusi kindla tegevuskava ning üldise riigikaitse süsteemi ideoloogia väljatöötamisega. Valitsust segas otsustavalt Venemaa vägede kohalolek, ehkki tasapisi olid venelased hakanud oma väekontingenti vähendama ja tehnikat ära viima. Läbirääkimised Nõukogude okupatsioonivägede täielikuks väljaviimiseks olid aga andnud nullilähedasi tulemusi.