Mis on taristuprojekti sotsiaalmajanduslik tasuvusuuring?

Euroopa Liidus võeti suurte taristuprojektide sotsiaalmajanduslikud tasuvusuuringud (Cost-Benefit-Analysis) kasutusele alles 15-20 aastat tagasi.