Kas Eesti poliitikas on puudunud senini ekspertide kaasamise võimalus?

Kas ekspertide arvamusega pole piisavalt arvestatud?

Või on probleemiks poliitikakujundamise protsess?

Need on kõik erinevad asjad. Seega pole minu jaoks ekspertsusele rõhumine poliitiliseks jõuks pürgimisel sugugi iseenesest mõistetav pluss.

Peale kõige muu on manifesti peatükid ebaühtlase tugevusega ning viib mõttele, et mõne peatüki puhul on koostajate pink olnud lühike, kajastades koostajate isiklikku vaatevinklit objektiivse ja "teaduspõhise" vaatevinkli asemel.

Avaldatud autori loal tema Facebooki postituse põhjal.