Minu ilmaletuleku ajal toimus sünnitus maakodus ja abiks kutsuti külast iseõppinud teadjanaine. Mina jõudsin enne ära tulla, kui abistaja saabus. Vastuvõtja ja emale toeks oli isa.

On kummastav praegune ülearune sõdimine sünnitusosakondade likvideerimise ümber. Loomulikult tuleb tänapäeval sünnitada lähimas haigla meditsiinipersonali abiga.

Probleemid on kunstlikult tekitatud ja ajavad pilli lõhki.

Lahendus on lihtne ja loogiline:

1. Kõik haiglad võtavad vastu ka sünnitajaid, luues selleks normaalsed tingimused. Kalleid, ülearuseid ja erandkorras vajaminevaid ruume-aparaate olgu ainult spetsialiseerunud sünnitushaiglates-osakondades. Nende arvu võib küll vähendada.

2. Kõik haiglates töötavad arstid ja õed on hoolimata oma kitsamast erialast võimelised omandama kursustel sünnitusabi oskused ja õiguse. Vajaduse korral saavad nad sünnituse vastu võtta. Enamik on ju normaalsed sünnid.

3. Eriolukorras saadetakse sünnitaja spetsialiseeritud sünnitushaiglasse või kutsutakse kohale eriarst.

4. Tartu ülikool ja teised meditsiinipersonali ettevalmistavad koolid võtavad samamoodi nagu esmaabi puhul õppekavasse sünnitusabi kursuse. Asi ongi üldiselt lahenev.

Soovin neid ettepanekuid kaaluda ja usun, et terve mõtlemine võidab. Meie meditsiini tase on ju kõrge, aga kahjuks õpitakse liiga kitsast eriala. Selline muudatus on just esimene samm, et meedik näeks inimest tervikuna. Sünnitaja puhul on peale abistaja teadmiste samavõrra tähtis tema heatahtlikkus ja osavõtlikkus.