Ligikaudu 40% arenguriikides põllumajanduses töötavatest inimestest on naised ja naised toodavad 60-80% maailma toidust (FAOSTAT 2011). Samal ajal moodustavad arenguriikide naised aga ainult 10-20% maaomanikest. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel on naiste omanduses olevad farmid meeste omadest väiksemad.