Eesti Päevaleht on võtnud viimasel ajal korduvalt IRLi kritiseerida, meie arvates alusetult. Viimane näide ühekülgsest ajakirjandusest ilmus neljapäevases Eesti Päevalehes pealkirja all “Reinsalu tõmbas Anvelti pensioniealiste politseinike edasitöötamise plaanile pidurit”. Artikli autor väitis oma loos, et kuigi “plaanil oli koalitsiooni heakskiit” ja “IRL oli sellega varem nõustunud”, jättis justiitsminister Urmas Reinsalu kooskõlastamata seadusemuudatuse, mis lubaks pensioniealistel politseinikel jätkata tööd ja saada samal ajal eripensioni.

Et asi oleks selge, sellist kokkulepet ei ole olemas. Siseminister Andres Anvelt ei räägi lihtsalt tõtt, kui väidab, et plaan on koalitsiooni heakskiidu saanud. Kahjuks ei tulda Eesti Päevalehes selle peale, et ka siseminister Anvelt ei pruugi täit tõtt rääkida ja ka tema väiteid tuleb kontrollida.

Tegelikkuses sooviks valitsus ju liikuda hoopis teises suunas, kus inimesed saavad tööpanusele vastava võimalikult kõrge palga täna tööd tehes ning eripensionide osakaal väheneb.