Võib-olla on IRLi liikmete seas kommunikatsioonist vajaka ja sellega saaks tema teadmatust selgitada, või ehk on probleem hoopis selles, et Solman räägib asjadest, millesse ta ise üldse kaasatud ei ole – seda peab ta nüüd loomulikult ise enda jaoks välja selgitama.

Alljärgnevalt toon esile ilmunud artikli valeväited ning esitan selle kõrvale faktilised asjaolud.