Eesti Panga nõukogu esimees peab väljendama väärtusi, mis sisaldavad sõnades „konservatiivsus”, „jätkusuutlikkus”. Lootsime, et Mart Laar kannab ja kaitseb neid printsiipe. Läks teistpidi, temast sai üks ämmaemandatest valitsusele, mis laseb potist alla just eelarvereeglid.

Kas peabki [Eesti Panga nõukogu esimehelt] palju kriitikat tulema? Küll tahaksin siin kontekstis öelda, et juba päris mitu valitsust oleks võinud märksa terasemalt jälgida Eesti Pangalt tulevaid hinnanguid nii makromajandusliku olukorra kui ka eelarvetasakaalu kohta.