Imeline seepärast, et mainitud konkurentsieeskirjadega seotud menetlus ei toonud iseenesest kaasa mitte mingisuguseid trahve ega kahjude hüvitamise nõuet Gazpromile.

Vene gaasi küsimus on kõrge diplomaatia küsimus. Ja olulisemad strateegilised otsused võetakse siin vastu mitte riiklikul, vaid üle-euroopalisel tasandil. Vana Nõukogude toru, mis Läti kaudu meid maagaasiga varustab, pole üldsegi see, mis praegu Brüsselit muretsema paneb. Kaalul on EL-i majanduslik tulevik.