Kas on põhjust kahelda kohtulahendi erapooletuses? Vastus on eitav. Kohtuniku ja kohtulahendi sõltumatusel ja erapooletusel on kaks aspekti: subjektiivne ja objektiivne. Subjektiivsest sõltumatust eeldatakse niikaua, kuni ei ole tõendatud vastupidine. Keegi ei ole isegi väitnud, et maakohtu kohtunikul oli isiklik huvi selle lahendi tegemiseks. Objektiivsest aspektist ei pea kohtupidamine mitte ainult olema, vaid ka näima sõltumatu. Ennekõike on siin küsimus kohtuniku sõltumatuse tagatistes. Kummalisel moel seostub see objektiivne aspekt hiljuti Eesti poliitilisel maastikul esitatud ettepanekuga, et kohtunikke tuleks ametisse valida, mitte nimetada tähtajatult. Kui kohtunik sõltuks näiteks tagasivalimisel sellest, kas mingi otsus on leidnud avalikkuse heakskiidu või hukkamõistu, kas siis oleks kohtunik pigem hoidunud kriminaalasja lõpetamisest?

Kas Edgar Savisaar on mõistetud õigeks? Vastus on samuti eitav. Kuid samas ei ole ta ka