Vastavad võimalused ja protseduur on ette nähtud "Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooniga", millega Eesti on liitunud. Olgu märgitud, et Viini konventsiooniga liitumine toimus isegi enne Eesti Vabariigi põhiseaduse vastuvõtmist peale taasiseseisvumist.

Põhiseaduse §123 ütleb „Kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid." .

Peipsi järve puhul tekivad probleemid piiriülese reostusega.