Rumal otsus on väga harva aluseks edasistele tarkadele otsustele. Vastupidi – see põhjustab tavaliselt edasisi veelgi rumalamaid otsuseid. Nõndaviisi on ka Taavi Rõivase valitsuse otsusega kaotada alates 1. jaanuarist 2020 kaitseväepensionid.

Kuidas seda kompenseerida? Maksta kaitseväelastele rohkem palka?