POOLT

Tõnu Poopuu, lastekaitse liidu juht 

Arvan, et 13–16-aastased noored võiksid kindlasti suvel töötada, sest see arendab sotsiaalseid oskuseid, tagab sissetuleku ja annab noorele arusaama töötamisest.

Tööandjad võiksid võimaluste loomiseks rohkem pingutada. See annaks panuse laste ja noorte arengusse ja oleks igati teretulnud. Tegemist on keerulise ülesandega, millesse võiksid panustada nii riigi- kui ka erasektor. See oleks igati teretulnud.