Kersti Kaljulaid juhtis tähelepanu paradoksile, et kuigi Eesti on täna paremini kaitstud kui kunagi varem, on ka maailm meie ümber muutunud taas väga rahutuks. Mis teeb eriti oluliseks liitlassuhete hoidmise ning päevapoliitilistest erimeelsustest sõltumata väärtustel põhineva koostööjuurestiku tugevdamise. President märkis ära kõik võidupüha paraadil osalenud liitlased ning rõhutas nii NATO kui Euroopa Liidu rolli meie julgeoleku tagamisel.

Kersti Kaljulaid tõi esile asjaolu, et maailmas on vähe riike, kes suudavad koondada militaarõppustele enam kui 1 protsendi oma rahvastikust. Nagu Eesti seda tänavukevadisel suurõppusel Siil suutis. Laulukaare all kõnet pidanud president viitas ka laulaupeo-laadsele emotsioonile, mis üle Eestimaa Siilil osalenuid kohalike inimeste poolt saatis ja toetas.

Lähenevate parlamendivalimiste kontekstis tõstatas president vajaduse debateerida julgeolekuteemadel sisulisemalt kui eelmine kord. Et näiteks kas meie investeeringud kaitsevõimesse peaksid suurenema 2,5–3 protsendini sisemajanduse koguproduktist?

President Kaljulaid rõhutas vajadust olla senisest rohkem valmis loodusõnnetustest põhjustatud kriiside maandamiseks. Sest sõjalist kriisi saame ära hoida oma tugevale kaitsetahtele tugineva heidutusega, kuid loodusõnnetused on paratamatud.

President Kersti Kaljulaid kinnitas kõne lõpetuseks, et Eesti kaitseväe võimekus on parim läbi aegade, päästjate kasutuses on moodne tehnika ja vabatahtlike entusiasm püsib kõrge.

Just sellist Eestit tahtsingi, head võidupüha ning jaanipäeva!