Kõk aig om häta. Ku sa tulet kontserdi päälle, sa tulet veitkest laamendama. Su ümbre omma inemise, kiä omma puroh, kia tõmbse säärega suitsu, ku su’le see miildu’es, tulku’i. Kontsert ei ole määneki titepido võ mõeldu igasoga virisejaile. Pido om pido. Pittoh saas igast ja segast. Ka ta solvumine om mõnõle tüüks saanu. Kiäki suidseda – solvu. Kiä lüü riste ette – solvu. Ja kül Vabariik kõkk solvumise kinne massa. Ta om sääne küsemus, millest mu miileht tuless müüda kaia. Ku sa es kulle neid kutslisi virisejeid, kaova na ar ja omgi kõk.


Loe ka eestikeelset varianti ning Contra vastuarvamust 20.07 laupäevalehe LP Poolt ja Vastu rubriigist!