Siinkohal ei saa väita, et iga praktikant loob otsest rahalist lisandväärtus kui summeerida tema juhendamiseks kuluv aeg, ressurss ja tema tööst saadav kasu. Siiski on ettevõtjatel oluline reklaamida ennast tööandjana, saada näiteks lisatööjõudu puhkuste ajaks ning kaardistada ka häid inimesi. See kehtib eriti praeguses tööjõupuuduse olukorras.

Praktikatasu maksmine tekitaks tööandjale motivatsiooni pakkuda paremat juhendamist, tõstes seeläbi praktika kasutegurit nii tööandjale kui praktikandile. Vananevas ühiskonnas peame võimestama kõiki inimesi, kes panustavad ühiskonda ja tööjõuturule.

Arvestades asjaolu, et meil on sotsiaalset ettevõtlust ühiskonnas vähe – kahjuks liigagi vähe, kuigi vähemalt trend on juba positiivne –, siis iga ettevõtja eesmärgiks on kasumi maksimeerimine. Kas praktikant aitab seda eesmärki saavutada? Jah, miks muidu peaks võtma kedagi praktikale, vähemalt erasektoris. Avalikus sektoris on ühiskondlik surve praktikante võtta, mistõttu ei saa väita 100% kindlusega, et nad pakuvad tööandjale lisandväärtust.

Siiski tuleb au anda, et on ka palju eraettevõtteid, kes maksavad praktikandile töötasu ning eriti IKT, finants- ja pangandussektorites. Paraku on tasustatud praktikakohtade puhul tegemist pigem erandi kui reegliga.

Riiklik regulatsioon on küll nagu sõimusõna, kuid kui turg ei tööta õiglaselt, ei ole muud valikut kui tagada nõrgemas positsioonis olevate inimeste õiglane kohtlemine. Praktikant teeb tööd ja tema töö peab olema tasustatud!