Jätkem aga emotsioonid kõrvale ja vaadakem, mida arvavad Eesti ja Läti tunnustatud sotsioloogid PBKst ja Venemaa telekanalitest. Kas vastab tõele väide, et need kanalid avaldavad tohutut mõju kohalike venelaste teadvustele?

Venekeelne elanikkond ei ela venekeelse meedia mõju all

Tartu Ülikooli Kirjastus andis 2017. aastal välja raamatu „Eesti ühiskond kiirenevas ajas“. Toimetuse koosseisus on autoriteetsed teadlased Marju Lauristin (Euroopa Parlamendi saadik SDEst), Peeter Vihalemm, Veronika Kalmus ja teised. Vaevalt nemad soosivad PBKd ja teisi Venemaa telekanaleid, aga see selleks.

Raamatu peatükis, mis käsitleb venekeelse auditooriumi eelistusi, kirjutavad autorid: „Eesti avalikkuses on levinud seisukoht, et Eestimaa venekeelne elanikkond on Venemaa meedia mõju all. See pole päris täpne“. (Leppik, Vihalemm, 2017: 591) Järgnevalt märgivad autorid, et venelastel on tegelikult mitmekesisem ja laiem meediakanalite valik, mida regulaarselt jälgitakse. Kohalikud venelased jälgivad nii PBKd ja Venemaa telekanaleid, loevad nii uudisteportaale, sotsiaalvõrgustikke kui ka kohalikke meediakanaleid.