Ettepanek on vaadata riigikogu liikmete palgasüsteem üle ning viia palk vastavusse töösse investeeritud ajaga. Miks mitte fikseerida, et riigikogu liikme töötasu on Eesti keskmine palk? Sellega muudaksime riigikogu esindusorganiks, nagu kohalikud volikogud.

Riigikogu ei ole esindusorgan, see on eelkõige töökoht, kus tuleb teha tööd. Ausalt ja innuga. Kui indu ei ole, siis tuleb lahkuda. Ka siis tuleb lahkuda, kui tekib konflikt isiklike eesmärkide ja riigi huvide vahel. Nii lihtne see ongi.