Kokkulepe nõuab veel mõlema organisatsiooni liikmete heakskiitu üldkoosolekul. Kindlasti tuleb tunnustada ja toetada seda kokkulepet. Prognoosid näitavad, et keskmine palk tõuseb järgmised aastad jätkuvalt 5-7% aastas. 

Kiire palgatõus rõõmustab kindlasti töötajaid, kuid vähendab ettevõtete tootlikust ja seab suurema surve turul konkurentsis püsimiseks. Alampalga tõus võiks üldjuhul olla korrelatsioonis üldise keskmise- või mediaanpalgakasvuga. Eelmisel aastal leppisidki Tööandjate Keskliit ja ametiühingud kokku alampalga arvutuspõhimõte, mis seob alampalga tõusu kahekordse tööviljakuse kasvuga Eesti Panga majandusprognoosi alusel. Sellised kokkulepped annavad tuleviku stabiilsuse mõlemale läbirääkimispoolele.

Siinkohal tahaks aga mõtiskleda kahel teemal:

Esiteks, riigi roll alampalga kokkuleppimisel.