Sellega on loodud pretsedent, millega on rikutud põhiseadust, mille järgi ei tohi üheltki sünnijärgselt Eesti kodanikult kodakondsust võtta. Kuhu veel edasi?
Argumendid, et oodatakse Tartu Ülikooli uuringute taga, ei ole õigusriigile kohased.