Praegu ei ole suur osa meie ühiskonna liikmeid – lapsed – otseselt valimistel esindatud. Seega peame õigeks, et lapsevanemad saavad õiguse valimistel esindada ka oma lapsi, kellel on ühiskonnas õigused ja kohustused. Täpselt nii, nagu täna esindab lapsevanem oma last kõikides õigustoimingutes.

See seab ohtu liberaalse demokraatia aluseks oleva põhimõtte, et igal inimesel on üks hääl ja teise eest ei saa hääletada. Lisahääl rikuks õigust vabadele valimistele ja soodustaks õigustamatut ebavõrdset kohtlemist, mida pole nähtud neist aegadest, kui mees hääletas ka naise eest või kui hääleõiguse saamiseks kehtis varatsensus.