Kui Keskerakond peaks 3. märtsi valimised võitma ja uue valitsuse moodustama, siis ootab Eesti inimesi ja ettevõtteid ees veel pöörasem maksupõrgu.

Keskerakond on juba kehtestanud või ähvardanud kehtestada kaheksa uut maksu: turismimaks, ummikumaks, magusamaks, pangamaks, pakendimaks, automaks, intressimaks, teekasutusmaks.

Keskerakond on lubanudsüvendada ka astmelist tulumaksu. Keskerakond on korduvalt andnud riigikogus sisse seaduseelnõu, mis kehtestab veel ühe, 33% maksuastme. Varem on see õnnestunud ära hoida, aga see suurendaks maksukoormust hüppeliselt.

Maailmakogemus tõestab, et mida lihtsam ja stabiilsem on maksusüsteem ning mida madalamad maksumäärad, seda parem on maksukäitumine ja paremini laekuvad maksud. Jahtuv majandusruum vajab töötamist ja ettevõtlust soosivat, mitte karistavat maksukeskkonda.

Keskerakonna valimisplatvormi töörühma juhina oli mul päris kummaline lugeda Arto Aasa arusaama Keskerakonna maksuplaanidest. Tema loetletud kaheksast maksust on reaalselt Keskerakonna valimisplatvormis vaid turismimaks. Täpsemalt tegime ettepaneku anda kohalikele omavalitsustele võimalus kehtestada see soovi korral kui kohalik maks. See on vaba valik, mitte kohustus ning Euroopas üldlevinud maksu seadustamine ilmselgelt „maksupõrgut” kaasa ei tooks.

Kuna loo autor tugineb oma maksuennustustes peamiselt kunagistele arvamuslugudele ja uudisnuppudele, siis ma võiksin samamoodi viidata Reformierakonna auesimehe sõnavõtule ning väita, et Reformierakond plaanib kehtestada kinnisvaramaksu. Samuti ummikumaksu ja turismimaksu, mille üle spekuleeris Arto Aas alles mõni aasta tagasi ministriametis. Inimeste „maksukaose” või nüüd juba „maksupõrguga” hirmutamine aga ilmestab rohkem Reformierakonna alatut valimistaktikat kui reaalset elu.